Uzyskaj zgodność z RODO i standardami powiązanymi 

Spełnienie trudnych obowiązków z RODO ... nawet jeżeli nie znasz całości przepisów.

Zalety produktu

Aplikacja PDPS stworzona przez praktyków aby ułatwić skuteczne wdrożenie i zarządzanie ochroną danych

Prowadzenie rejestrów

Interaktywne prowadzenie rejestru czynności przetwarzania i rejestru kategorii czynności przetwarzania.

Analiza ryzyka i ocena skutków DPIA

Uproszczony proces realizacji analizy ryzyka i oceny skutków. Gotowe słowniki, ustalona metodyka.

Dokumentacja ochrony danych

Aplikacja umożliwia przechowywanie i skorzystanie ze sprawdzonych szablonów dokumentacji RODO

Powierzanie danych

W aplikacji PDPS z powodzeniem można ewidencjonować umowy wraz z umowami powierzenia, umieszczać załączniki i zarządzać efektywnym powierzaniem danych osobowych.

FUNKCJE

Upoważnienia i uprawnienia

Szybkie i proste wydawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych wraz z wskazaniem zakresu dostępu do poszczególnych czynności przetwarzania.

O to co mówią nasi klienci

Paweł Czacharowski

Dyrektor Biura Zarządu

STOWARZYSZENIE WIELKIE JEZIORA MAZURSKIE 2020

Rekomendujemy firmę Elit Partner Sp. z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę usług z zakresu ochrony danych osobowych oraz rzetelnego partnera do współpracy

Cezary Mielcarz

WICEDYREKTOR

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

Zakres przeprowadzonego audytu przez firmę Elit Partner przyczynił się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Paweł Sarna

Zastępca Prezesa Zarządu

BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEDBORZU

Elit Partner Sp. z o.o. jest firmą solidną i kompetentną, wywiązującą się z zawartych umów i zawsze służącą pomocą w dostosowaniu oferty do potrzeb klienta. Pomocną przy rozwiązywaniu problemów oraz wysoko ceniącą standardy wykonania.

Twórcy systemu

Jesteśmy niezależną spółką audytorską, doradczą świadczącą usługi z zakresu ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji oraz cyfrowej transformacji przedsiębiorstw. W swojej codziennej pracy kierujemy się  przepisami prawa, utrwalonym orzecznictwem, standardami wynikającymi z norm branżowych oraz dobrymi praktykami. Nasz zespół tworzą eksperci oraz konsultanci z szeroką wiedzą teoretyczną popartą wieloletnim doświadczeniem w obszarze prawa, administracji oraz nowych technologii.

Statystki

265

Projektów zrealizowanych dla klientów

3345

Przeszkolonych osób 

6

Lat doświadczenia

BASIC
 

Wersja webowa przeznaczona dla mniejszych klientów

 

2480,00 zł

 

/ rocznie

 
 • Instalowana na serwerze zarządzanym przez elitpartner.pl
 • Praca 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu
 • Wzorce procedur
 • Maksymalnie 10 użytkowników
 • Wsparcie przy wdrożeniu
ON PREMISE

Wersja przeznaczona dla większych organizacji - bez ograniczeń instalowana w infrastrukturze klienta

 

Cena do ustalenia

 • Instalowana wewnątrz infrastruktury klienta
 • Wzorce procedur
 • Bez ograniczeń użytkowników
 • Bezpłatne szkolenie dla IOD
 • Bezpłatne szkolenia dla pracowników
 • Dedykowane wsparcie merytoryczne

Uzyskaj zgodność z RODO i standardami powiązanymi 

Spełnienie trudnych obowiązków z RODO ... nawet jeżeli nie znasz całości przepisów.